Psychiater in Groningen bij Universitair Medisch Centrum Groningen | Magnet.me (2024)

Opleiding: WO 32 uur per week Salaris: € 9.534 - € 13.767

Reageer t/m 15 juli

Solliciteer

Delen

:

Geplaatst op 24 juni 2024

Vind je het als psychiater een uitdaging om te werken met patiënten met somatoforme stoornissen en heb je visie op het doorontwikkelen van deze zorg? Dan nodigen we je graag uit om te solliciteren.

Wat ga je doen

 • Je diagnosticeert en behandeld (vooral) patiënten met somatoforme stoornissen
 • Je maakt deel uit van een multidisciplinair team en werkt nauw samen met collega’s in de regio
 • Samen met het team zorg je voor vernieuwing van het behandelaanbod
 • Je levert een actieve bijdrage aan opleidings- en onderwijstaken
 • Je draait mee in de WVGGZ diensten en diensten buiten kantooruren.

Op de polikliniek Soma en Psyche kom je in een bevlogen en deskundig team van drie psychiaters, een klinisch psycholoog, twee GZ-psychologen, een psychom*otore therapeut en een beeldend therapeut.

Jouw werkomgeving

Over de poli soma en psycheOp de poli Soma en Psyche behandel je patiënten met vooral somatoforme stoornissen die in de tweede lijns ggz onvoldoende hebben kunnen profiteren van de behandeling. Verwijzingen komen van huisartsen, GGZ instellingen en medisch specialisten. We streven in overleg met onze patiënten naar behandeling op maat. De behandeling kan uit één of meer behandelvormen bestaan waaronder CGT, ACT, L-MBT, hypnose, farmacotherapie, psychom*otore therapie, EMDR, beeldende therapie en arbeidstherapie. De poli Soma en Psyche werkt nauw samen met andere afdelingen van het UCP en somatisch specialisten in het UMCG. Tevens neemt de poli deel aan een landelijk onderzoek gericht op persoonsgebonden voorspellers van behandelresultaat en loopt er een onderzoek naar wat vanuit patiëntenperspectief werkzaam is in hun behandeling.De polikliniek soma en psyche is onderdeel van de afdeling Soma en Psyche die bestaat uit een aantal teams die gespecialiseerd zijn op het snijvlak van de somatiek en psychiatrie zoals de poli Soma en Psyche, genderteam, medische psychologie, consultatieve dienst psychiatrie en de MPU interne. Het UCPDe afdeling Soma en Psyche is onderdeel van het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP); hét expertisecentrum op het gebied van geestelijke gezondheidszorg in Noord-Nederland. Hier werk je samen met 570 betrokken en gedreven collega’s aan hoogstaande psychiatrische diagnostiek en behandeling in een open en hartelijke sfeer. Naast de afdeling Soma en Psyche beschikt het UCP ook over een afdeling Crisis, Deeltijdbehandeling en Opname (CDO), Stemmings- en Angststoornissen, Psychosen en Ouderenpsychiatrie.In juni 2024 is het UCP verhuisd naar een nieuw gebouw dichter gelegen bij het centraal medisch complex van het UMCG.

Wat vragen wij

 • Een RGS registratie als psychiater
 • Je hebt aantoonbare affiniteit en het liefst ook ervaring met patiënten met somatoforme stoornissen.
 • Je bent flexibel, stressbestendig en kunt goed overzicht bewaren.
 • Je bent creatief en hebt visie op en ideeën over het verder ontwikkelen van speerpunten voor het huidige behandelprogramma.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Dit kan betekenen dat u voldoende bescherming tegen Hepatitis B moet hebben opgebouwd voordat u kunt worden aangesteld. Indien nodig verzorgt het UMCG de vaccinatie.

Wat bieden wij

 • Een dienstverband van 32 uur (0,8 fte) voor onbepaalde tijd.
 • Het salaris bedraagt maximaal € 13.767,- euro bruto per maand (schaal UMS) bij een fulltime aanstelling met 5% toeslag voor waarnemingsdiensten.
 • Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering en een á la carte waarin je onder anderen extra verlof- en mantelzorguren kunt kopen en gebruik kunt maken van fiscale regelingen zoals het fietsplan.De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Lees voor meer informatie over werken bij het UCP: Werken bij het Universitair Centrum Psychiatrie

Werkenbijumcg.nl en voor informatie over het UCP:

http://www.psychiatrie.umcg.nl

Collega's vertellen

Klaas, senior verpleegkundige

Wat ik bijzonder vind aan het werk is dat je veel eigen inbreng hebt in de behandeling.

Blog

Voor vragen over de functie

Als je vragen hebt over de inhoud van de functie, vinden we het leuk om van je te horen. Neem gerust contact op.

Anna Krikke psychiater en hoofd behandelzaken

Stuur een bericht

Hermen Hagen hoofd algemene zaken

Stuur een bericht

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 15 juli 2024. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Solliciteer

Vergelijkbare vacatures

Bekijk alle vacatures

Niet jouw vacature?

Kijk of een open sollicitatie voor jou mogelijk is.

Heb je nog vragen?

We vinden het leuk als je contact met ons opneemt als je vragen hebt over het werken bij het UMCG.

Sandra Team Recruitment

Psychiater in Groningen bij Universitair Medisch Centrum Groningen | Magnet.me (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated:

Views: 5746

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.